Stål är ett av vårt samhälles viktigaste material, men ståltillverkning är också en av de största källorna till koldioxidutsläpp. Det vill det svenska stålföretaget SSAB ändra på med en teknik
som ersätter kol och koks med vätgas i framställningsprocessen.
Den norska stadsmöbelsproducenten Vestre blir först i världen att använda detta fossilfria stål
i sin produktion. För Vestre var det en självklarhet att återigen vara pionjärer i ett hållbarhetsinitiativ som på sikt avsevärt kommer minska alla stålanvändande industriers klimatpåverkan.

Det är inget drastiskt påstående att säga att koldioxidutsläppen måste minskas kraftigt världen över om
vi ska ha en chans att mildra effekterna av den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Vissa sektorer och industrier kan möjligen ha en svårare och långsammare väg fram men alla kan och måste bidra, helt enligt Vestres ledstjärna och motto ”Alla kan rädda världen. Lite grann”. Vestre vill vara med och driva på utvecklingen och övergången till mer hållbara material och produktionsmetoder, för att i slutändan kunna erbjuda en maximalt hållbar produkt till kunderna – något som allt fler kunder ställer
allt högre krav på.

– Vestres möbler är byggda för att hålla en livstid och vi använder bara råvaror av högsta kvalitet.
Stål utgör cirka 69 % av vårt totala klimatfotavtryck, vilket gör det till ett av våra främsta mål för minskade utsläpp av koldioxid. Vi strävar efter att bli erkända som världens mest hållbara möbelföretag och för
att nå dit måste vi gå först i ledet, säger Øyvind Bjørnstad, hållbarhetschef på Vestre.

Dagens moderna samhällen vilar bokstavligen på en vagga av stål – och metallens användningsområden är nästintill oändliga. Samtidigt har stålets framställningsprocess,
som i över tusen år har baserats på förbränning av kol i masugnar, ett mycket stort koldioxidavtryck. I dag gör det stålindustrin till
en av de industrisektorer som släpper ut allra mest växthusgaser – globalt står den för sju procent av alla CO2-utsläpp. Därför kommer en övergång till en fossilfri stålproduktion att ha
en mycket positiv inverkan på klimatet.

Det svenska stålföretaget SSAB är redan en av världens mest koldioxideffektiva stålproducenter, men samtidigt vet de att branschen som helhet fortfarande har en lång väg kvar att gå. Därför har SSAB som mål att göra verklig skillnad så fort det går och leda den stålindustrin mot en koldioxidfri framtid. Tekniken för fossilfri ståltillverkning som SSAB har utvecklat är sprungen ur HYBRIT-initiativet (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) som SSAB startade 2016 tillsammans med gruvföretaget LKAB och energiföretaget Vattenfall. Med hjälp av denna teknik, där kol och koks ersätts med fossilfri vätgas, har SSAB potential att minska Sveriges CO2-utsläpp med omkring 10 procent.

Och utvecklingen går snabbt nu – under 2021 producerade SSAB med gott resultat det första stålet reducerat med 100 procent fossilfri vätgas. Målet är att erbjuda fossilfritt stål på marknaden under 2026.

– När vi fick nys om HYBRIT-processen och SSAB:s fossilfria stål såg vi omedelbart detta som en stor och viktig del av vår lösning för en framtid med nettonollutsläpp, och kontaktade därför SSAB för att vara tidiga med att beställa. Tidiga uppskattningar visar att om allt vårt stål byttes till fossilfritt skulle vårt totala fotavtryck minska med cirka 60 procent. Vårt mål är att vara en drivkraft för efterfrågan på det fossilfria alternativet, och i takt med att priserna på EU:s obligatoriska koldioxidkvoter ökar kommer det att bli ett ökat tryck på stålindustrin att även minska koldioxidutsläppen, säger Bjørnstad.

– Det är fantastiskt att få påbörja denna hållbarhetsresa med Vestre, som delar vårt
mål om att minska koldioxidavtrycken genom hela värdekedjan. Samtidigt visar samarbetet också på bredden av användningsområdena
för vårt fossilfria stål, säger Thomas Hörnfeldt, chef för hållbara affärer på SSAB.

Vestre har alltid strävat efter att gå i täten för det gröna skiftet och har alltid varit snabba med att testa nya tekniker och lösningar för att ständigt sänka sin klimatpåverkan: från att ha knutit sina affärsstrategier direkt till 9 av FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030, till att uteslutande använda högkvalitetsmaterial, som svenskt stål och nordiska träslag från hållbara skogsbruk, i sin produktion. Under 2022 slog man dessutom upp dörrarna till The Plus – världens mest miljövänliga möbelfabrik, belägen i Magnor i Norge, nära den svenska gränsen. Längs vägen har man också testat alltifrån att bygga möbler av plast som samlats in på stränder och i hav och skapa mässmontrar där allt material gått att återanvända, till att utveckla Vestre Habitats – ett projekt och en serie möbler för planetens minsta invånare – som syftar till att bevara och stärka den biologiska mångfalden i våra städer.

– Fossilfritt stål har stor potential, och även om det bara kommer att finnas tillgängligt i små mängder i början kommer det att ha stor påverkan för oss. SSAB är en föregångare här, och eftersom vi har haft ett långt samarbete med dem kring vårt nuvarande stål – som har mer än 20 procent lägre utsläpp än världsgenomsnittet – var det bara naturligt att vi blev en partner på resan mot fossilfritt stål, avslutar Bjørnstad.

Senare i vår kommer Vestre tillsammans med en av Skandinaviens mest hyllade formgivare att presentera ett projekt baserat på SSAB:s fossilfria stål.

För högupplösta bilder, besök Grand Relations bildbank

För intervjuförfrågningar eller mer information vänligen kontakta Tove Regnander,
Senior PR Advisor Grand Relations, tove@grandrelations.com, +46 76 785 58 01

Om Vestre
Vestre är en av Nordens ledande producenter av stadsmöbler och har i över 70 år skapat sociala, hållbara mötesplatser för miljontals människor. Hållbarhet, närproducerade material och minsta möjliga miljöbelastning är centralt i möbelproduktionen. Vestre är ett norskt familjeföretag som nu leds av den tredje generationen Vestre. Produkterna tillverkas i Norge och Sverige, och levereras i nästan 200 olika färger med livstidsgaranti mot rost.

Fabriken i Torsby i Värmland är designad av arkitektkontoret Snøhetta, som står bakom internationella prestigeprojekt som biblioteket i Alexandria, 9/11 Memorial Center i New York, San Fransisco Museum of Modern Art och Operahuset i Oslo. De ritade även Fredsbänken som Vestre och Hydro skapade under 2019 på uppdrag av Nobel Peace Center. Vestre har utnämnts till ”Årets merkevarebygger” av Norsk Industri och omtalas som ”Best for outdoor furniture” av det prestigetyngda design- och livsstilsmagasinet Monocle. 2019 tilldelades bolaget ”Entrepreneur of the Year” på norska Ernst & Young- galan. Januari 2020 tilldelades Vestre sitt 16:e Doga-märke för god design. Bland annat har de utnämnts som vinnare för sitt samarbete med Front kring skapandet av Folk samt Munchserien skapad av Andreas Engesvik och Jonas Stokke för Munchmuseet i Oslo. I februari 2020 tilldelades Vestre ”Best Stand” på Stockholm Furniture & Light Fair i Stockholm för sin hållbara monter, utvecklad tillsammans med Note Design Studio.

I juni 2022 öppnade Vestre den nya fabriken The Plus Colour and Wood Factory i Magnor i Norge. Fabriken, som är ritad av ledande arkitektkontoret Bjarke Ingels Group, är den mest miljövänliga möbelfabriken i världen och är även Norges största investering inom möbelindustrin på årtionden.

Hållbarhet genomsyrar allt som Vestre gör – oavsett om det handlar om materialval, miljöcertifieringar, teknologiska innovationer, nya fabriker eller socialt engagemang. Man har också bestämt sig för att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. Vestre arbetar aktivt för att minska koldioxidutsläppen i värdekedjan, samtidigt som man försöker öka spårbarheten och transparensen genom hela värdekedjan. Förutom att arbeta med sin egen värdekedja stödjer Vestre även externa initiativ som svarar mot hållbarhetsmålen med 10 procent av sin årliga vinst.

Läs mer på vestre.com och theplus.no

Om fossilfritt stål
Fossilfritt stål framställs genom en process som kallas direkt reduktion och som ersätter den masugnsprocess som används idag. Tekniken bygger enkelt förklarat på att kol och koks ersätts med vätgas (som även den produceras med fossilfri el, främst i form av vind- och vattenkraft). Restprodukten blir till vatten, som i sin tur kan återvinnas för produktion av ytterligare väte. Resultatet är ett rent och högkvalitativt stål framställt helt och hållet utan fossila källor och därmed utan koldioxidutsläpp. Beräkningar visar att en fullskalig implementering av fossilfri ståltillverkning kan sänka koldioxidutsläppen i Sverige med hela 10 procent.

Läs mer på ssab.com/sv-se/fossilfri