Tove Tengå är en av Sveriges mest intressanta nya keramiker och skulptörer och har hyllats för sina verk i organiska former, som finns tillgängliga på prestigefyllda gallerier och designbutiker runtom i världen. Hennes verk The Knot och The Line är ett genuint svenskt hantverk, där Tove för hand format asymmetriska lerskulpturer som kan stå för sig själva eller vara en del av en större enhet.

Tove Tengå är en av Sveriges mest intressanta nya keramiker och skulptörer och har hyllats för sina verk i organiska former, som finns tillgängliga på prestigefyllda gallerier och designbutiker runtom i världen. Tengås idéer och skaparlust grundas i lerans gränslöshet, vilket hon i sina verk kombinerar med inspiration från illustrationer och grafisk design. Med materialet som utgångspunkt utforskar Tengå lerans kapacitet och möjligheter, där hennes egen förmåga till utveckling också är central för de objekt hon skapar.

Tengås keramiska karaktärer är organiskt eleganta på egen hand, men kan också vara karaktärer i en större grupp med objekt i liknande form och mönster. I skulpturernas icke-symmetriska upprepningar utforskar Tengå samspelet mellan mönster och form.

– Mitt intresse ligger i att skapa grupper eller system där verken skapar en dialog mellan varandra och jag dras till icke-symmetrisk upprepning. Mina verk utgår från organiska och abstrakta former vilket ger betraktaren utrymme till fri tolkning, samtidigt som det finns en större innebörd, berättar Tove Tengå.

Skulpturen The Knot har blivit Tengås signaturverk och något som kännetecknar hennes skapande. The Knot symboliserar de starka banden i relationer; inom familjen, till ett land, en religion, men även bandet till naturen. Dessa band syftar också till ömsesidig tillit. De är band som besitter en stark kraft och som är svåra att bryta.

Inspirationen från illustrationer och grafisk design löper som en röd tråd genom hela Tengås skapande.
Objekten tar först form genom hennes egna teckningar, måleri och kollage, där hon utforskar och utvecklar former och idéer. Dessa former och idéer väcks sedan till liv när de förvandlas till tredimensionella objekt som Tove formar för hand i leran.

– Jag tycker att det händer något magiskt i översättningen från skiss till de tredimensionella objekten,
säger Tove Tengå.

Produktinformation The Knot
Design: Tove Tengå
Material: Keramik
Färg: Röd terrakotta, svart/vit, blå
Mått: från H: 24cm B:14cm D: 14cm
Pris: från 5500 kr

Produktinformation The Line
Design: Tove Tengå
Material: Keramik
Färg: Vit och svart
Mått: från H: 25cm B:40cm D: 25cm
Pris: från 6000 kr

För högupplösta bilder, vänligen besök Grand Relations Pressrum.
För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta Maria Claesson PR-konsult,
Grand Relations maria@grandrelations.com | +46 76 947 19 00

Om Tove Tengå
Tove Tengå är skulptör och keramiker med en examen från Konstfack inom keramik och glas. Hennes intresse för keramik kombineras med kunskaper inom mosaik, mönsterdesign och screentryck. Hennes objekt i keramik finns bland annat hos Amelie Masion D’art i Paris, City Haus Interiors i Chicago och hos Yonobi i Köpenhamn.
Utöver sitt keramiska skapande är Tove aktiv i keramikooperativet Kaolin i Stockholm.
tovetenga.com