Onsdag 1 november äger Hantverkarna Stockholms årliga gesäll- och mästarbrevsutdelning rum i Blå hallen i Stockholms stadshus. Närmare 300 skickliga hantverkare – inom 42 olika hantverksyrken – får ta emot gesäll- och mästarbrev.

Gesäll- och mästarbrev har alltid varit ett bevis på kunskap, erfarenhet och ett erkännande inom olika hantverksyrken. För företagare och konsumenter är det en garanti och stämpel för ett hantverkaren håller god och hög kvalitet. Gesällen avlägger ett godkänt gesällprov inför en granskningsnämnd av erkända experter inom hantverket. Gesällbrev kan idag tas i runt 70 olika hantverksyrken. 

Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och kräver minst sex år i yrket. Ett mästarbrev garanterar utöver stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverksföretagare, bland annat genom kunskap i bokföring och kalkylering. Det finns särskilda bestämmelser för varje yrke. Alla mästare samlas i Hantverksrådets Mästarregister, som är en sökbar förteckning över hantverkare som innehar mästarbrev.

I år utdelas närmare 300 gesäll- och mästarbrev under ceremonin i Stadshuset. Av dem är 130 mästarbrev, vilket är ovanligt många.

– Utdelningsceremonin är en stor högtid för mottagarna av gesäll- och mästarbreven och det är lika roligt varje år att se deras stolthet och glädje när de tar emot sina brev. Det är ett erkännande och ett bevis på att de uppnått en hög – respektive mycket hög – nivå av kunnande och skicklighet inom sitt skrå, både för gesällerna och mästarna själva och gentemot alla beställare av hantverkstjänster, säger Stefan Fritzdorf, ordförande för Hantverkarna Stockholm och den som delar ut breven.

Hantverkarna Stockholm har arrangerat utdelningen av gesäll- och mästarbrev i Blå hallen sedan 1951 – och i drygt 100 år innan dess, men då under enklare former. Utdelningen äger alltid rum den första onsdagen i november. Stadshuset, som i år fyller 100 år, är i sig ett ytterst fint exempel på högsta hantverksskicklighet in i minsta byggnadsdel. Det svenska hantverket spelar också en minst lika viktig roll i dagens samhälle som för 100 år sedan. Inte minst är hantverket viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv – ett genuint och högkvalitativt hantverk håller länge och går att reparera för att förlänga livscykeln

– Med den kvalitet som riktigt hantverk genererar, både formmässigt och tekniskt, är hantverket viktigare än någonsin och kan på många sätt bidra till ett hållbarare samhälle, säger Mari-Louise Franzén, VD för Hantverkarna Stockholm. 

Från Västra Götaland får följande hantverkare ta emot gesäll- och mästarbrev:

Gesällbrev
Andrea Lykken Kittilsen – Damskräddaryrket
Maria Lund – Damskräddaryrket
Amelia Hamp – Frisör
Ewald Jönsson – Glasyrket
Liselotte Lundqvist – Handvävaryrket
John Plahn – Hovslagaryrket
Karin Fridén – Hovslagaryrket
Lina Kvist – Hovslagaryrket
Linda Ludvigsson – Hovslagaryrket
Simone Söderström – Hudterapeutyrket
Måns Jälevik – Skomakaryrket (reparation)
Anna Söderberg – Tapetseraryrket
Jonna Holmqvist – Tapetseraryrket
Karolina Oskarsson – Tapetseraryrket
Lisa Larsson – Tapetseraryrket
Renée Lindvall – Tapetseraryrket
Sofia Smederöd – Tapetseraryrket
Yvonne Greiffe – Tapetseraryrket

Mästarbrev
Linda Håkansson – Floristyrket
Cecilia Prins – Frisör
Ida Forsberg – Frisör
Linnea Andersson – Frisör
Nikolina Jakobsson – Frisör
Marie Ekstedt Bjersing – Handvävaryrket
Steffanie Wiberg – Hudterapeutyrket
Linnea Lindgren – Konstsmidesyrket
Martin Stark – Målaryrket
Per-Olof Axén – Målaryrket
Sandra Andersson – Målaryrket
Sven Erik Björklund – Målaryrket
Clara Domeij – Tapetserare
Lillemor Andreasson – Tapetseraryrket

Under kvällen i Blå hallen, som leds av Li Pamp, koras även Årets Gesäll, en utmärkelse som möjliggör för en gesäll att fördjupa sig i sitt yrke. Dessutom presenteras även årets mottagare av både Märta Måås-Fjetterström-stipendiet och fyra mottagare av Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer för utmärkt yrkesskicklighet.

För ytterligare information/intervjuförfrågningar, kontakta Rebecca Radünz, Senior PR-konsult
Grand Relations rebecca.radunz@grandrelations.com  | +46 73 617 41 27

Om Hantverkarna Stockholm
I över 175 år har Hantverkarna Stockholm verkat för ett Stockholm i utveckling. Med sin hantverksskicklighet har medlemmarna byggt Stockholm till den vackra stad den är. Stockholms Hantverksförening, Hantverkarna Stockholm, bildades år 1847 som en manifestation för hantverkets betydelse i det moderna samhället och för hur huvudstaden och dess hantverkare lever i symbios. 
175 år senare är föreningens arbete lika betydelsefullt och en livaktig samlingsplats för hantverkare som verkar för ett Stockholm i ständig utveckling. 

I Hantverkarna Stockholm, samlas fler än 300 olika hantverksyrken. Föreningens egen yrkeshögskola Hantverksakademin erbjuder en tvåårig utbildning i ett åttiotal olika traditionella hantverksyrken. Utbildningen sker i en modern lärlingsmodell, där lärlingen arbetar sida vid sida med sin mäster, för ett individnära lärande och uppdaterad yrkeskunskap. Hela utbildningen präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring. 80 procent av utbildningen genomförs i lärlingsform på hantverksföretag och 20 procent består av teori som antingen kan läsas på Hantverksakademin i Stockholm eller på distans. 

hantverkarnastockholm.se
hantverksakademin.se