År 2022 färdigställdes Vestres nya möbelfabrik The Plus i Magnor i Norge, nära den svenska gränsen. Nu blir The Plus det första projektet i sitt slag någonsin att erhålla den högsta miljöklassificeringen BREEAM Outstanding.

BREEAM är ett internationellt verktyg för miljöcertifiering av byggnader och en BREEAM Outstanding-byggnad definieras som en internationell innovatör. Teoretiskt sett uppnår mindre än 1% av alla kommersiella byggnader den högsta klassificeringen. I praktiken är det dock ännu färre som lyckas med det. The Plus är den första, och förmodligen den enda, fabriksbyggnaden i världen som uppfyller BREEAM-certifikatets hårda miljökrav och standarder för säkra, hälsofrämjande och sunda fysiska arbetsmiljöer.

När The Plus började byggas 2020 fanns det inga industriprojekt i Norden som var i närheten av att uppfylla kraven för BREEAM Outstanding. Vestres ambition var att skapa framtidens fabriksbyggnad – och samtidigt visa branschen att det är ett aktivt val att bestämma hur framtidens gröna och attraktiva industriarbetsplatser ska se ut. Vestres VD Bjørn Fjellstad hoppas att BREEAM Outstanding-klassificeringen ska inspirera andra.

– Genom det här projektet har vi på Vestre visat att även industriprojekt kan vara globala miljöförebilder och att industrin är en del av lösningen. Vi hoppas kunna inspirera andra att följa efter, säger Fjellstad.

Katharina Bramslev är VD för Grønn Byggallianse, som arbetar för att hållbarhet ska vara det naturliga valet inom bygg-, anläggnings- och fastighetssektorn i Norge. Hon menar att utmärkelsen gör Vestre till en ledstjärna inom byggteknik:

– Att uppnå BREEAM Outstanding är fantastiskt. Jag hoppas att det inspirerar andra att tänka på hur de bygger och använder sina byggnader och deras stora påverkan på klimatet och naturen, säger Bramslev.

Över hela världen utsätts byggföretag, arkitekter och fastighetsutvecklare nu för påtryckningar från investerare, banker, tillsynsmyndigheter, kunder och konsumenter för att minska klimatriskerna och hitta nya lösningar för att minimera utsläppen av växthusgaser. Genom att uppnå BREEAM Outstanding visar Vestre också konkret att de inte bara pratar om hur de minskar miljöpåverkan, utan också agerar, menar Bramslev:

– Detta visar att Norges ambitioner, kunskap och kompetens för att förverkliga hållbara byggnader är i världsklass. Utmärkelsen är ett stort erkännande för de inblandade parterna.

Idag står bygg- och anläggningssektorn för cirka 37 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. I Norge står den för cirka 15 procent av de norska utsläppen av växthusgaser.

– Det finns en stor potential för utfasning av fossila bränslen i hela denna sektor. Därför måste alla som beställer varor och tjänster ställa krav på sina leverantörer. På så sätt kan vi tillsammans ta ansvar för att minska utsläppen, säger Fjellstad.

För högupplösta bilder, besök Grand Relations bildbank

För intervjuförfrågningar eller mer information, vänligen kontakta Maria Claesson, PR Konsult,
Grand Relations | maria@grandrelations.com  +46 76 947 19 00

Om BREEAM
BREEAM är ett internationellt verktyg för miljöcertifiering av byggnader och används i mer än 70 länder. Flera länder i Europa har gått ett steg längre och utvecklat landspecifika BREEAM-system, bland dem Norge och Sverige.

BREEAM-NOR är idag Norges mest använda miljöcertifiering för nya byggnader och större renoveringar. När en byggnad byggs enligt BREEAM-NOR visar det att projektet har kvaliteter utöver minimikraven i byggreglerna och att hållbarhetsvärden har beaktats. En byggnad kan certifieras på fem nivåer: Pass, Good, Very good, Excellent och Outstanding.

BREEAM använder den internationellt erkända metoden och beräkningen FutureBuilt Zero. Koldioxidavtrycket för The Plus är så lågt som 6,31 kg CO2eq/m2/år – baserat på FutureBuilt Zero för en förväntad livslängd på 60 år.

Om Vestre
Vestre är en av Nordens ledande producenter av stadsmöbler och har i över 70 år skapat sociala, hållbara mötesplatser för miljontals människor. Hållbarhet, närproducerade material och minsta möjliga miljöbelastning är centralt i möbelproduktionen. Vestre är ett norskt familjeföretag som nu leds av den tredje generationen Vestre. Produkterna tillverkas i Norge och Sverige, och levereras i nästan 200 olika färger med livstidsgaranti mot rost.

Fabriken i Torsby i Värmland är designad av arkitektkontoret Snøhetta, som står bakom internationella prestigeprojekt som biblioteket i Alexandria, 9/11 Memorial Center i New York, San Fransisco Museum of Modern Art och Operahuset i Oslo. De ritade även Fredsbänken som Vestre och Hydro skapade under 2019 på uppdrag av Nobel Peace Center. Vestre har utnämnts till ”Årets merkevarebygger” av Norsk Industri och omtalas som ”Best for outdoor furniture” av det prestigetyngda design- och livsstilsmagasinet Monocle. 2019 tilldelades bolaget ”Entrepreneur of the Year” på norska Ernst & Young- galan. Januari 2020 tilldelades Vestre sitt 16:e Doga-märke för god design. Bland annat har de utnämnts som vinnare för sitt samarbete med Front kring skapandet av Folk samt Munchserien skapad av Andreas Engesvik och Jonas Stokke för Munchmuseet i Oslo. I februari 2020 tilldelades Vestre ”Best Stand” på Stockholm Furniture & Light Fair i Stockholm för sin hållbara monter, utvecklad tillsammans med Note Design Studio.

Hållbarhet genomsyrar allt som Vestre gör – oavsett om det handlar om materialval, miljöcertifieringar, teknologiska innovationer, nya fabriker eller socialt engagemang. Man har också bestämt sig för att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. År 2019 nådde Vestre det nionde målet och man fortsätter oförtrutet arbeta mot de återstående målen. 

Vestre investerar även i globala projekt som samlar in plastavfall och finansierar mikrolån till lokala företag i utsatta ekonomier. Dessutom investerar Vestre 10 procent av sin årliga vinst i utbildning, jordbruk, solceller och andra områden i utvecklingsländer. 


Läs mer på vestre.com

Om The Plus
I juni 2022 öppnade Vestre den nya fabriken The Plus Colour and Wood Factory i Magnor i Norge. Fabriken, som är ritad av ledande arkitektkontoret Bjarke Ingels Group, är den mest miljövänliga möbelfabriken i världen och är även Norges största investering inom möbelindustrin på årtionden.

Den 7000 kvadratmeter stora och färgglada fabriken ligger mitt i de norska skogarna – omgiven av en 300 000 m2 stor offentlig skogspark – och är ett globalt skyltfönster för hållbar och högeffektiv produktion.

Hållbarhet, miljöhänsyn och transparens har varit centralt för exakt alla aspekter av fabriken, både vad gäller själva byggnaden och allt runt omkring – från säkerställande av goda arbetsförhållanden till underlättande av elektrifierade tunga transporter och skötsel av skogsområdena runt The Plus.

Byggnadens energiförbrukning är 60 procent lägre än för liknande konventionella fabriker, samtidigt som den släpper ut 55 procent mindre växthusgaser än en jämförbar fabrik Fabrikstaket är täckt av naturlig skogsväxtlighet, som samsas med drygt 900 solpaneler som kommer att generera ungefär 250 000 kWh förnybar energi per år. Dessutom kommer fabriken att återanvända 90–95 procent av vattnet som används i produktionen. The Plus uppnår därmed med råge Paris Proof-målet för energieffektivitet och energiproduktion.

Läs mer på theplus.no